top of page
Gelukkig gezin

Coaching op maat van je gezin

kleine gezinsproblemen

Voor grote of kleine gezinsproblemen en opvoedingsvragen

Steken moeilijkheden de kop op in je gezin en ervaar je opvoedingsstress? Zit je met opvoedingsvragen rond woede-uitbarstingen, wrevel, ruzies, frustraties, huiswerk- of bedtijdproblemen, situaties waarin agressie of angsten opspelen of andere problemen? Zoek je een manier om gedragsproblemen of ontwikkelingsproblemen bij je kinderen aan te pakken? Dan kom ik graag bij je thuis voor coaching op maat. Ook leerkrachten en zorgteams die moeilijkheden ondervinden of vragen hebben rond aanpak in de klas of in de opvang zijn bij mij zeer welkom.

Kleine veranderingen, een groot verschil

Samen gaan we op zoek naar praktische, haalbare veranderingen die we kunnen installeren en indien nodig bijsturen. Soms kunnen kleine veranderingen of handelingen al een hemelsbreed verschil maken en je helpen een positievere ouder te zijn. 

Elke coaching is anders

Geen enkele coaching is dezelfde. Daarom werk ik altijd op maat. We gaan samen, vanuit de eerste zorgvragen van de ouders, op zoek naar wat er nodig is binnen jullie context. We doen dit steeds in kleine stapjes, afgestemd op wat haalbaar is voor iedereen, zowel in aanpak als in tijd. Ouderbetrokkenheid is hierbij een must.

Eerste zorgvragen met de ouders
Stappenplan voor coaching op maat
Gelukkig gezin

Wil je meer weten over mijn werkwijze of wens je advies over opvoeding?

bottom of page